fbpx
k

If you’d like to try an alternative to classic porcelain, then Tonda is the perfect complement to your home.

Newsletter


Follow us

Get inspired

Subscribe my Newsletter for news on latest products and works


Search

Valentina Savic

  /  Blog   /  MODERNA VINČA

MODERNA VINČA

“Тokom praistorije Srbija je u dva maha bila kulturno središte Evrope. Zajednice lovaca i ribara srednjeg kamenog doba, koje su između 7000. i 5500 godine pre n.e. živele u području Đerdapa, prve su u Evropi uspostavile složene privredno-društvene odnose, stvorile veliki mit o nastanku sveta i ljudi, izvajale monumentalne likove u kamenu i projektovale čudesne konstrukcije koje zauzimaju istaknuto mesto u praistoriskoj arhitekturi.

Jedan milenijum kasnije, između 4500. i 3500. godine pre nove ere, teritorija Srbije opet je postala kulturno središte praistorijskog sveta. U to vreme na području Beograda, na mestu današnje Vinče, razvilo se veliko naselje podunavskih zemljoradnika, metropola jedne od najblistavijih kultura evropske praistorije. Stanovnici te praistorije Vinče i njihovi saplemenici u Banatu, Pomoravlju i na Kosovu ostvarili su tokom mlađeg kamenog doba sasvim osobenu kulturu koja je nadaleko zračila i dominirala celom srednjom i jugoistočnom Evropom.“

                                                                                                        „Kad smo bili kulturno središte Evrope“

                                                                                                                              Dragoslav Srejović

Ideja  redizajna Vinčanske keramike proističe iz mog dosadašnjeg umetničkog rada, gde sam istraživala odnos funkcionalnosti keramike i skulpture. Izvedene izložbe i instalacije do sad su obrađjivale ovu temu na razliočite načine. Funkcionalni i dizajnirani porcelanski predmeti su u većini slučajeva bili idejna osnova za izradu instalacija i skulptura koje su rekontekstualizovane predstavljale „dizajnirane skulpture“.

U toku svog rada učestvovala sam 2001. godine u projektu Muzeja grada Beograda u Vinči, na imitaciji načina izrade vinčanske keramike i tada se bliže upoznala sa tehnikom i istorijom ove kulture, koja je upravo na ovom prostoru doživela vrhunac u proizvodnji keramike.

Sublimirajući ovo iskustvo proistekao je i projekat „Savremena vinča-redizajn vinčanske keramike“ koji se realizuje kao moj doktorsko-umetnički projekat na Fakultetu primenjenih umetnosti u saradnji sa mentorom dr um Ljubicom Knežević. Projekat je započet 2019 god. i prva faza obuhvata analizu i definisanje tipoloških karakteristika i vrsta vinčanske keramike.

Crteži i oznake su preuzetii iz Glasnika II, br 2 (str.10-30) istraživanja koju su napisali Milutin Garašanin i Svetozar Stanković u „Razradi tipologije vinčanske grupe -prilog jedinstvenoj arheološkoj dokumentaciji“-1985 godine.

Svaka posuda ima svoj jedinstveni QR kod, koji se pojavljuje na izloženim crtežima i vodi vas na link koji je bliže objašnjava u vidu crteža, oznake , fotografija i tekstova. Cilj je  da  se stranice vremenom dopunjuje i da se proučavajući vinčansku keramiku, napravi izmišljeni vremenski most između svakodnevnog života u metropoli poput Beograda i svakodnevnog života u nekadašnjoj neolitskoj metropoli nadomak prestonice, u Vinči.

Naša svakidašnjica QR kodova nije daleko od „vinčanskog pisma“, tj. urezanih oznaka na već pečenim keramičkim predmetima i pitanja: Kako bi savremeni čovek rodjen  9019.  godine protumačio naše „arhajsko“ QR pismo.

Leave
a comment

You don't have permission to register
X